Terminai ir sąlygos

Šios Teqsportas.lt elektroninės parduotuvės bendrosios sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos visoms elektroninėms parduotuvėms komerciniams sandoriams, susijusiems su www.teqsportas.lt (toliau – Interneto parduotuvė), kurią valdo Teqsportas UAB, esančių produktų pirkimu.Kft. Naudodamiesi internetine parduotuve, jūs sutinkate visiškai laikytis šių Taisyklių ir sąlygų.

1. Konkretūs privatumo politikos terminai

Visose šiose taisyklėse ir sąlygose šiame punkte išvardyti žodžiai, taip pat jų gramatiniai atitikmenys ir išvestiniai žodžiai turi šiame punkte apibrėžtą reikšmę, nepriklausomai nuo to, ar jie parašyti didžiąja raide, ar ne..

Internetinė parduotuvė – tinklalapis pasiekiamas adresu: www.teqshop.com
Taisyklės ir sąlygos – šios Tekbolo.lt bendrosios taisyklės ir sąlygos“, įskaitant visus priedus ir priedus.
taip pat bet kokius būsimus jų pakeitimus, pataisymus ir papildymus
Privatumo politika – pardavėjo privatumo politika, kurią galima rasti adresu: www.teqsportas.lt/privatumo-politika
Taikoma teisė -įstatymai, reglamentai, privalomos taisyklės, kurias išleido nacionalinės įstatymų leidžiamosios institucijos, vyriausybė ar kt. profesinių subjektų, susijusių su šių Taisyklių ir sąlygų dalyku ir (arba) pardavimo sutartimis, galiojančios Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, išskyrus tarptautines pardavimo sutarčių (pvz., CISG)
Klientas / Jūs – asmuo, besinaudojantis Interneto parduotuve ir (arba) pateikiantis užsakymą per interneto parduotuvę.
Vartotojas – bet kuris fizinis asmuo, klientas, veikiantis su jo prekyba, verslu ar veikla nesusijusiais tikslais.
Force majeure – įvykis, atitinkantis toliau išvardytas kumuliacines sąlygas: (a) nepriklauso nuo Šalies valios, (b)
kurio panašiomis aplinkybėmis negalėtų numatyti verslo atstovas.
Užsakymas – kliento per internetinę parduotuvę pateiktas užsakymas įsigyti produktus.
Šalis (-ys) – klientas arba pardavėjas, arba klientas ir pardavėjas kartu.
Pirkimo kaina – interneto parduotuvėje siūloma kaina už produkto įsigijimą, įskaitant PVM.
Paskirtis – pardavėjo siūlymas pirkti / pardavėjo pardavimas ir pirkėjo atliekamas produktų pirkimas. Pardavimas yra išskirtinis
galutiniams naudotojams. Nė viena iš Šalių negali veikti Šalies vardu ar jos naudai, dirbti kaip kitos Šalies darbuotoju, veikti kaip kitos Šalies platintojas.
Pardavimo sutartis – pirkimo-pardavimo sutartis, sudaroma pardavėjui priėmus užsakymą, kurios sąlygos
laikomos apimančiomis šių Taisyklių, terminų ir sąlygų punktus.
Pardavėjas / Teqsportas MB/ TEQBALL Group Prekės Ženklas – subjektas, apibrėžtas šių Taisyklių ir Sąlygų 3 skyriuje. Pardavėjas gali vykdyti savo įsipareigojimus per mažmeminės prekybos atstovus, savo grupės įmonių narius ir (arba) savo platintojus. TEQBALL Group prekės ženklas arba Teqsportas MB jokiu būdu neatsako už kitų pardavėjų, kurie nėra sudarę sutarties su Teqsportas MB arba TEQBALL Group įsipareigojimų vykdymą pagal šias taisykles ir sąlygas.
Teqsportas.lt / Teqsportas MB
Teqsportas MB ( Lietuvoje registruota bendrovė Nr. 305992649, kurios registruotos buveinės adresas yra Savanorių pr. 349, LT-49425 Kaunas, Lietuva.) Teqsportas MB yra oficialus TEQBALL GROUP partneris Lietuvoje turintis ekskliuzivines distribucijos teises pardavinėti TEQ™ prekės ženklo produktus ir naudoti prekės ženklą Lietuvoje. Teqsportas MB/Teqsportas.lt yra oficialus Lietuvos tekbolo federacijos (LFTEQ) partneris ir oficialiai pripažinta vienintelė internetinė parduotuvė Lietuvoje.
Produktas (-ai) – produktas (-ai) produktas (-ai), kurį (-iuos) galima įsigyti interneto parduotuvėje. Kiekvienas produktas turi visą informacią suteikiančius informacinius lapelius ir naudojimosi instrukciją.
Garantinis laikotarpis – garantinis laikotarpis (kai taikoma) nurodytas kiekvieno gaminio puslapyje.


2. Naudojimasis el.parduotuve

2.1 Internetine parduotuve gali naudotis tik asmenys, sutinkantys su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis bei jų asmens duomenų tvarkymu. duomenis pagal Privatumo politiką. Jei Klientas nepageidauja sutikti su šiomis Taisyklėmis ir
sąlygų ir privatumo politikos, jis negalės įsigyti internetinėje parduotuvėje siūlomų prekių ir (arba) paslaugų.

2.2 Klientas privalo susilaikyti nuo bet kokios veiklos, kuri pažeidžia tinkamą funkcionalumą, atlikimo ar bandymo ją atlikti. internetinės parduotuvės ar bet kokių susijusių serverių ar techninės infrastruktūros saugumą ir (arba) saugą, įskaitant, bet ne tik neapsiribojant:

 • įsilaužimu;
 • įsiskverbimo bandymus;
 • susijusių serverių perkrovimą;,
 • klastoti saugumo mechanizmus;
 • dekompiliuoti, atlikti atvirkštinį inžinerinį tyrimą, iššifruoti ar kitaip atskleisti bet kokį kodą, kuris nėra matomas naudojant numatytąją versiją.
  pagrindinėse vartotojų interneto naršyklėse;
 • šnipinėti informaciją, perduodamą iš/į/per internetinę parduotuvę.
 • skelbti bet kokią Svetainės medžiagą bet kokioje kitoje žiniasklaidoje;
 • parduoti, sublicencijuoti ir (arba) kitaip komercializuoti bet kokią Svetainės medžiagą;
 • viešai atlikti ir (arba) rodyti bet kokią Svetainės medžiagą;
 • naudoti šią Svetainę bet kokiu būdu, kuris yra ar gali būti žalingas šiai Svetainei;
 • naudoti šią Svetainę bet kokiu būdu, kuris turi įtakos naudotojo prieigai prie šios Svetainės;
 • naudoti šią Svetainę nesilaikant galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kokiu būdu daryti žalą Svetainei arba bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui;
 • užsiimti bet kokia su šia Svetaine susijusia duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų gavyba ar kita panašia veikla;
 • naudoti šią Svetainę bet kokiai reklamai ar rinkodarai.

2.3 Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už:

 • bet kokius internetinės parduotuvės veikimo sutrikimus ir jų pasekmes;
 • bet kokius interneto tinklo sutrikimus ir dėl to atsiradusius naudojimosi internetine parduotuve trikdžius ir jų pasekmes.
  pasekmes;
 • duomenų praradimą, elektroninių laiškų ir kitų pranešimų, siunčiamų per interneto svetainę, praradimą, neatsiuntimą arba vėlavimą juos gauti.
  internetinėje parduotuvėje, ir su tuo susijusios pasekmės;
 • el. laiškų patekimą į gavėjo nepageidaujamų laiškų / reklamos ar kitą panašų aplanką dėl pernelyg didelio jautrumo nepageidaujamiems laiškams
  Kliento arba Pardavėjo filtro, ir dėl to kylančias pasekmes;
 • bet kokie Kliento naudojamų ryšių kanalų siuntimo arba gavimo sutrikimai
  ir Pardavėjo, ir jų pasekmės;
 • bet kokie programinės įrangos, naudojamos perkant internetinėje parduotuvėje, veikimo sutrikimai ir jų pasekmės;
 • negalėjimas naudotis internetine parduotuve dėl nesuderinamumo su bet kokia technine, programine ar operacine sistema;
 • internetinės parduotuvės naudotojų (Klientų) elgesį;
 • reklamos ar bet kokios kitos reklaminės medžiagos, kurią interneto parduotuvėje talpina trečiosios šalys, turinį;
 • informacija ar turinys, esantis trečiųjų šalių interneto svetainėse, pasiekiamose iš Internetinės parduotuvės per nuorodas;
 • bet kokią žalą, patirtą dėl praktinio internetinėje parduotuvėje esančios informacijos įgyvendinimo;
 • bet kokią žalą, patirtą dėl virusų, klaidų ar kenkėjiškų programų;
 • bet kokią kitą žalą, patirtą naudojantis internetine parduotuve.3. Pardavėjo informacija

Kliento sutarties partneris, pardavėjas ir interneto parduotuvės operatorius yra:Įmonės pavadinimas: Teqsportas UAB Registruota buveinė: Įmonės registravimo vieta: Savanorių pr. 349. LT – 49425, Kaunas, LietuvaPašto adresas: Savanorių pr. 349. LT – 49425, Kaunas, LietuvaĮmonės registracijos numeris: 305992649Registruojanti institucija: Įmonių registravimo institucija: Registrų centras, VĮ Klientų aptarnavimo tarnyba: Tel: +37065657084 TEQ™ personalizuotų stalų pirkimo klausimais:El. pašto adresas: info@teqsportas.ltJei kreipsitės į Pardavėją pirmiau nurodytu klientų aptarnavimo el. pašto adresu ir pateiksite savo telefono numerį arba jūsų telefono numeris jau yra mums prieinamas, o užklausos pobūdis reikalauja arba palengvina susisiekimą su mumis telefonu, mes dėsime visas pastangas, kad su jumis taip pat susisiektume telefonu.

4. Sutarčių sudarymo principai

 1. 4.1. Garantuotos sutarties savybės: Šalys sudaro pirkimo-pardavimo sutartį remdamosi garantuojamomis savybėmis
  toliau nurodytomis garantijomis. Pardavėjas gali prašyti šias savybes pagrindžiančių dokumentų kopijų. Nepažeidžiant jokių kitų Pardavėjas gali anuliuoti arba nutraukti Pardavimo sutartį Kliento sąskaita, sužinojęs, kad bet kuri iš šių charakteristikų yra netinkama.
  Garantuotų savybių neatitinka.
  Jei Klientas yra fizinis asmuo (Vartotojas), jis garantuoja, kad yra pakankamai pilnametis toje šalyje, kurioje jis
  sudarė Pardavimo sutartį, kad galėtų teisėtai sudaryti Pardavimo sutartį, arba, jei yra kitaip, jis yra įgijęs
  reikiamą tėvų arba globėjų sutikimą. Pardavėjas neprivalo ir dėl praktinių priežasčių negali galimybės patikrinti Pirkėjo amžiaus ir to, ar jis atitinka pirmiau nurodytas sąlygas, todėl visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui.

  Jei internetinėje parduotuvėje leidžiama pirkti juridiniams asmenims, toks Klientas garantuoja, kad jis sudaro pirkimo-pardavimo sutartį kaip nepriklausomas specialistas, turintis jau veikiantį verslą, kurio pagrindinė paskirtis nėra parduoti ar platinti produktų pardavimui, o ne kaip vartotojas, darbuotojas ar atstovas. Klientas taip pat garantuoja, kad jis turi visus išteklius, administracinius įgaliojimus ir profesinę kvalifikaciją, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas. sąlygose ir (arba) pardavimo sutartyje. Klientas garantuoja, kad jo įsipareigojimų ar reikalavimų pagal šias Taisykles ir sąlygas ir (arba) Pirkimo Pardavimo sutartį, nepažeidžia ir nepažeis jokios kitos sutarties, kuri jį saisto, jokių taikytinos teisės ar kitų teisės aktų nuostatų vietos teisės aktų.

  4.2. Visa sutartis: Šios taisyklės ir sąlygos ir (arba) Pardavimo sutartis yra visą Šalių susitarimą ir pakeičia visas ankstesnes derybas, susitarimus ir įsipareigojimus tarp jų, tiek žodžiu, tiek raštu, ypač bet kokias Kliento bendrąsias pirkimo sąlygas.
  4.3. Pakeitimai: Pardavėjas gali bet kada savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo pakeisti šias Taisykles ir sąlygas.
  Bet kokie šių Taisyklių ir sąlygų pakeitimai turi įtakos naudojimuisi internetine parduotuve ir atliekamiems pirkimams tik po to, kai pakeistų taisyklių ir sąlygų paskelbimo internetinėje parduotuvėje.
  4.4. Galiojimo išimtis: Jei kuri nors šių Taisyklių ir sąlygų ir (arba) pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga yra negaliojanti, niekinė ar neįgyvendinama, Šalys susitaria, kad kitos jų nuostatos lieka joms privalomos. Jei tokios likusios sąlygos yra nepakankamos organizuoti veiksmingus sutartinius santykius, kuriais siekiama Tikslo, Šalys pakeičia sąlygas, kurios padeda pasiekti šį rezultatą ir yra kuo artimesnės pradinėms sąlygoms.

5. Produkto savybės ir prieinamumas

5.1 Visa svarbi informacija, susijusi su produktais, pvz., jų charakteristikos, techniniai parametrai ir taikomapirkimo kainos, klientui nurodoma konkretaus produkto puslapyje. Jei kiltų klausimų dėl tam tikro gaminio, maloniai prašome kreiptis 3 skyriuje nurodytais klientų aptarnavimo skyriaus kontaktais.5.2. Jei gaminio puslapyje nurodomas turimų atsargų kiekis, toks nurodymas yra tik informacinio pobūdžio. Pardavėjas daro savo deda visas pastangas, kad pateiktų naujausią informaciją apie produktų prieinamumą, tačiau dėl nuolatinių ir greitų pokyčių atsargų prieinamumo, jis negali garantuoti pateiktos informacijos tikslumo. Informacija apie atliktus mokėjimussusijusius su produktų, kurių atsargos baigėsi užsakymo ir (arba) mokėjimo proceso metu, pirkimu, žr. 9 skirsnį toliau.

Atnaujinta: 2022 m. birželio 20 d.

Autorinės teisės © 2022. Teqsportas UAB. / Visos teisės saugomos.

6. Pirkimo kainos

6.1. Į pirkimo kainas įskaičiuotas PVM, tačiau, jei interneto parduotuvėje nenurodyta kitaip, neįskaičiuotos pristatymo išlaidos, kurios bus Klientui nurodytos atskirai ir bus pridėtos prie pirkimo kainos, užsakymo metu.6.2. Pirkimo kainos gali būti keičiamos bet kuriuo metu pardavėjo nuožiūra. Tokie pakeitimai taikomi nuo to momento, kai pakeista suma pasirodo Internetinėje parduotuvėje, tačiau tokie pakeitimai neturi įtakos užsakymams, kuriuos pardavėjas jau pardavėjas yra priėmęs pagal 7.3 punktą.6.3. Jei internetinėje parduotuvėje nurodyta neteisinga pirkimo kaina, pardavėjas neprivalo parduoti konkretaus produkto už neteisingą pirkimo kainą, net jei jis jau priėmė užsakymą. Pirkimo kaina laikoma neteisinga, jei yra bet kokia spausdinimo, rašymo ar kita atsitiktinė klaida, arba dėl techninių ar žmogiškųjų klaidų ji yra akivaizdžiai klaidinga ir nepagrįsta, nes ji labai skiriasi nuo gerai žinomos, visuotinai pripažintos tam tikros rūšies produkto kainos arba nuo tos, kuri panašių produktų kainos. Pastebėjęs klaidą, pardavėjas apie tai praneša klientui ir pasiūlo klientui parduoti produktą už ištaisytą kainą. Pirkimo kainą, tokiu atveju klientas turi teisę atšaukti užsakymą ir susigrąžinti visus sumokėtus mokėjimus. Už produktus, įskaitant siuntimo išlaidas. Jei klientas sutinka su pakoreguota pirkimo kaina, tačiau mokėdamas pardavėjas informuoja pirkėją, kaip jis gali atlikti mokėjimą už neteisingą pirkimo kainą, pardavėjas informuoja pirkėją, kaip jis gali atlikti mokėjimą už neteisingą pirkimo kainą.

7. Užsakymo procesas

7.1. Produktų pasirinkimas, užsakymas, duomenų įvedimo klaidų taisymas Klientas gali pasirinkti norimus įsigyti produktus, pridėdamas juos į virtualųjį krepšelį, pasirinkdamas kiekį tam tikros prekės kiekį gaminio puslapyje ir spustelėdami „Add to cart“ (pridėti į krepšelį). Automatiškai atidaromas iškylantysis krepšelio langas, kuriame nurodoma, kad
produktas buvo pridėtas į krepšelį. Iškylantį langą galima uždaryti spustelėjus „X“ viršutiniame dešiniajame kampe arba spustelėdami bet kurioje iššokančio lango vietoje. Klientas taip pat gali patekti į krepšelį tiesiai iš šio iššokančio lango spustelėjus „Peržiūrėti krepšelį“, taip pat gali tiesiogiai pereiti prie užsakymo spustelėjęs „Užsisakyti“. Virtualus krepšelis („Mano krepšelis“ puslapis) taip pat gali būti atidarytas atskirai, spustelėjus krepšelio piktogramą, esančią viršutiniame dešiniajame puslapio kampe. Puslapyje „Mano krepšelis“ kiekvieno į krepšelį įdėto gaminio skaičių galima keisti atskirai meniu „Kiekis“, o kiekvieną produktą galima visiškai pašalinti iš krepšelio spustelėjus „Pašalinti“. Į krepšelį įdėto produkto kiekį galima taip pat galima keisti spustelėjus „Redaguoti“, tada meniu „Kiekis“ nustatyti naują kiekį ir spustelėjus „Atnaujinti“. Be to, atsidarius „Redaguoti“ puslapį, spustelėjus „Peržiūrėti visą informaciją“, klientas nukreipiamas į gaminio puslapį. Tarpinė suma pirkimo kaina, pristatymo kaina ir numatoma bendra kaina (su PVM) taip pat nurodoma puslapyje „Mano krepšelis“. Norėdamas pateikti užsakymą, klientas pirmiausia turi pereiti į kasos puslapį, spustelėjęs „Mano krepšelis“ mygtuką „Atsiskaityti“. puslapyje. Puslapyje „Atsiskaitymas“ Kliento prašoma užpildyti savo kontaktinę informaciją, pristatymo informaciją ir, jei
skiriasi nuo pastarosios, savo atsiskaitymo informaciją. Klientų, turinčių esamą užsakymą, kontaktinę, pristatymo ir atsiskaitymo informaciją naudotojo paskyrą, kurie pradeda apsipirkimo procesą būdami jau prisijungę, užpildomi automatiškai, su galimybe keisti. Taip pat tokie pirkėjai, turintys jau esamą naudotojo paskyrą, kurie pradėjo apsipirkimo procesą būdami dar neprisijungę, gali prisijungti užsakymo pradžioje spustelėdami „Prisijungti“; tokiu atveju jų kontaktiniai duomenys, pristatymo, ir sąskaitų išrašymo informacija taip pat užpildoma automatiškai, su galimybe ją keisti. Baigęs nustatyti visas užsakymo detales ir pateikęs visą reikiamą kontaktinę, pristatymo ir sąskaitos faktūros informaciją, klientas gali pereiti prie pageidaujamo mokėjimo būdo pasirinkimo spustelėdamas „Tęsti prie mokėjimo būdo“. Kitame puslapyje („2. Mokėti“), Klientas gali pasirinkti įprastą (vienkartinį) mokėjimą ir (jei interneto parduotuvė leidžia) dalinį mokėjimą per 12 dalimis („Pirkti dabar, mokėti vėliau“). Šioje vietoje Klientas vis dar gali keisti savo krepšelio turinį taip pat, kaip aprašyta pirmiau, „Užsakymo detalių“ lange, kuris tuo pačiu metu yra kasos puslapyje per visą kasos procesą. Pasirinkęs pageidaujamą mokėjimo būdą, klientas gali peržiūrėti visas savo užsakymo detales šiame „3. Peržiūra“ puslapyje, kuris pasiekiamas paspaudus „Tęsti peržiūrą“. Atidaręs puslapį „3. Peržiūra“, Klientas nebeturi galimybės keisti savo krepšelio turinio atskirame „Užsakymo detalių“ lange, tačiau Klientas vis tiek gali
grįžti į bet kurį iš ankstesnių puslapių (t. y. „1. Adresai“ ir „2. Apmokėti“) spustelėjęs šalia nurodyto puslapio „Redaguoti“ funkciją kiekvieno tokio puslapio pavadinimo.
Jei pateiktas Akcijos kodas galioja, atitinkamai bus pakeista bendra numatoma kaina. Jei akcijos kodas yra negaliojantis, Klientas apie tai informuojamas iššokančiame lange. Galutinai peržiūrėjus užsakymą, kliento prašoma pareikšti, kad jis perskaitė ir sutinka su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis ir privatumo politika. Be šios deklaracijos klientas negali pereiti prie mokėjimo puslapio.

7.2. Pirkimo užsakymo pateikimas
Po pirmiau minėtos galutinės užsakymo duomenų peržiūros Klientas gali pereiti į mokėjimo puslapį spustelėjęs „Pirkti dabar“. Atidarius mokėjimo puslapį, pirkimo duomenų keisti negalima. Klientas gali pateikti savo
mokėjimo informaciją mokėjimo puslapyje ir užbaigti užsakymą spustelėdamas „Mokėti dabar“. Paspaudę „Mokėti dabar“ pakeičia teisiškai įpareigojantį pareiškimą netiesioginiu elgesiu, kuriuo prisiimamas įsipareigojimas sumokėti pirkimo kainą. Mokėjimą tvarko nuo pardavėjo nepriklausomi mokėjimo paslaugų teikėjai, kaip išsamiai aprašyta 8.3 skirsnyje. Užsakymai laikomi galiojančiais, kai pardavėjas gauna užsakymą. Pardavėjas nedelsdamas elektroninėmis priemonėmis patvirtins klientui užsakymo gavimą. Klientas yra atleidžiamas
nuo savo sutartinių įsipareigojimų ir todėl negali būti įpareigotas vykdyti pardavimo sutartį, jei negauna elektroninio patvirtinimo apie užsakymo gavimą. Atkreipkite dėmesį, kad užsakymo gavimo patvirtinimas yra tik informacinio pobūdžio ir pats savaime nereiškia, kad pardavėjas priima užsakymą, ir dėl jo nesudaroma pardavimo sutartis (žr. toliau 7.3 punktą).
Atkreipkite dėmesį, kad produkto įdėjimas į krepšelį nereiškia privalomo pasiūlymo pirkti produktą ar jo rezervavimo produkto, todėl iki tol, kol pirkėjas užbaigs užsakymą, produktą gali būti įsigiję kiti pirkėjai.
Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad dėl to nėra galimybės įsigyti produkto. Daugiau informacijos rasite 9 skyriuje toliau.
7.3. Pirkimo užsakymo priėmimas ir pardavimo sutarties sudarymas:
Pardavimo sutartis sudaroma klientui gavus pardavėjo elektroninį laišką, kuriame išreiškiamas užsakymo priėmimas ir kuriame pateikiama siuntimo informacija. Iki to laiko pardavėjas pasilieka teisę atmesti užsakymą dėl objektyvių priežasčių, kurios bus nurodytos pirkėjui el. laiške (žr. ypač 9 skyrių toliau). Bet kokie siūlomi šių sąlygų pakeitimai ir (arba) pardavimo sutarties, kuris pateikiamas pateikiant užsakymą, net jei pardavėjas priima patį užsakymą, laikoma niekine ir negaliojančia. Sudaryta pardavimo sutartis nelaikoma rašytine sutartimi, Pardavėjas jos nearchyvuoja ir nesaugo, todėl ji negali būti prieinama vėliau. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą patvirtina tik elektroninės teisinės pareiškimų, padarytų pagal šias Taisykles ir sąlygas. Teisiniu požiūriu užsakymo pateikimas per internetinėje parduotuvėje, laikomas teisinio pareiškimo pateikimu netiesioginiu elgesiu. Užsakymo proceso kalba ir pirkimo-pardavimo sutartis yra lietuvių kalba.
7.4. Elektroninėmis priemonėmis pateiktų pareiškimų priėmimas: užsakymas ir patvirtinimai laikomi pardavėjo gautais arba pirkėjas, kai jie tampa jiems prieinami elektroniniu būdu. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, jei pareiškimas ar patvirtinimo pirkėjas negauna dėl to, kad nurodė neteisingą el. pašto adresą, arba dėl to, kad dėl pirkėjo pašto dėžutės talpos išnaudojimo, jis netampa prieinamas pirkėjui.
7.5. Pirkimo užsakymo atšaukimas: Visi galiojantys užsakymai sudaro galutinį ir privalomą pasiūlymą pirkti ir atlikti mokėjimą ir gali negali būti atšaukti, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse ir sąlygose arba kituose teisės aktuose nustatyta kitaip.

8. Mokėjimai ir sąskaitų faktūrų išrašymas

8.1. Mokėjimas: Apmokėjimas gali būti atliekamas internetu debetine/kreditine kortele.
8.2. Mokėjimų apdorojimo procesorius: Mokėjimus internetu tvarko nuo pardavėjo nepriklausomi paslaugų teikėjai, veikiantys pardavėjo vardu.
Vienkartinius mokėjimus tvarko:
Paysera LT, UAB – Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius

Pardavėjas nesaugo jokių duomenų, kuriuos Klientas pateikia pirmiau minėtiems nepriklausomiems mokėjimų tvarkytojams. Tokie duomenys yratvarko mokėjimo tvarkytojai, vadovaudamiesi savo duomenų tvarkymo taisyklėmis.

8.3 Sandorių mokesčiai: Bet kokias išlaidas (ypač sandorio mokesčius), susijusias su mokėjimo atlikimu, padengia Klientas.

8.4. Sąskaitų faktūrų išrašymas: Pardavėjas, perduodamas įsigytus produktus pardavėjo logistikos partneriui, išrašo klientui sąskaitą faktūrą remdamasis užsakymo metu pateikta sąskaitos informacija, ir išsiunčia ją pirkėjo el. pašto adresu. Tokia sąskaita faktūra nėra oficiali elektroninė sąskaita faktūra, o popierinės formos sąskaita faktūra, išrašoma nuotolinio spausdinimo būdu. Elektroniniu būdu išsiųsta klientas turi atsispausdinti popierinę sąskaitą faktūrą, kad ji būtų oficiali ir galiojanti popierinė sąskaita faktūra. Tai yra kliento atsakomybė atlikti visus veiksmus, būtinus sąskaitai faktūrai atspausdinti.

9. Pardavėjo nesugebėjimas pristatyti prekių dėl prekių trūkumo sandėlyje

9.1. Pardavėjo negalėjimas pristatyti prekių dėl to, kad jų nėra sandėlyje: Dėl techninių priežasčių gali būti, kad iki to laiko, kol klientas atlieka mokėjimą, tam tikro produkto jau nebėra sandėlyje (toliau – nesėkmingas užsakymas). Pardavėjas praneša pirkėjui el. paštu apie tokią aplinkybę per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kai buvo pateiktas nepavykęs užsakymas
(ir todėl buvo atliktas mokėjimas).
9.2. Pirkimo kainos grąžinimas: pardavėjas grąžina pirkėjui visus mokėjimus, atliktus už tokius produktus
kurių jis negali pristatyti dėl to, kad jų nėra sandėlyje, įskaitant siuntimo išlaidas, kai taikoma. Pardavėjas inicijuoja pirkimo kainos grąžinimą per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kai klientui buvo pranešta apie neįvykusį užsakymą pagal 9.1 skirsnį. Priklausomai nuo techninių aplinkybių ir laiko, per kurį inicijuojamas pinigų grąžinimas, pinigai grąžinami
ištrinant sumos blokavimą prieš ją nurašant nuo kliento sąskaitos ir pervedant į pardavėjo sąskaitą, arba, jei toks išskaitymas ir įskaitymas jau atliktas, pervedant sumą atgal į kliento sąskaitą. Priklausomai nuo anksčiau minėtų aplinkybių ir kliento banko operacijų, faktinis grąžinimas (t. y. grąžintos sumos patekimas į kliento banko sąskaitą) gali užtrukti skirtingą laiką. Toks faktinis grąžinimas paprastai gali užtrukti 5-7 darbo dienas, tačiau dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių jis gali užtrukti kelias savaites. Pardavėjas tik garantuoja, kad inicijuos pinigų grąžinimą per 9.1 punkte nurodytą laiką, tačiau neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su su laiku, reikalingu faktiniam grąžinimui užbaigti.

10. Pristatymas

10.1. Pristatymas: pardavėjas išsiųs įsigytus produktus į pristatymo vietą, kurią klientas nurodė užsakymo metu.
10.2. Pristatymo data: numatoma pristatymo data nurodoma užsakymo metu ir (arba) elektroniniame laiške, kuriuo klientas informuojamas apie jo užsakymo priėmimą. Numatoma pristatymo data gali nuolat keistis dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo
pardavėjo kontrolės.
10.3. Pristatymo išlaidos: išskyrus atvejus, kai gaminio puslapyje ir užsakymo metu nurodyta kitaip, visos su pristatymu susijusios išlaidos (įskaitant visus su eksportu ir importu susijusius mokesčius, muitus, rinkliavas ir mokesčius, taip pat, jei taikoma, siuntimo draudimą) padengia klientas. Pristatymo išlaidos (arba jų nebuvimas) bus nurodytos gaminio puslapyje ir
bus pridėtos prie pirkimo kainos užsakymo metu.
10.4. Logistikos partnerių vykdomas siuntimas
Siuntimą vykdys pardavėjo logistikos partneriai, veikiantys pardavėjo vardu, laikydamiesi šių sąlygų išskirtinumą:
TEQ™ stalų siuntimas
Siuntimą vykdys:
Kühne + Nagel Szállítmányozási Kft. (adresas: Szent József út 4., 2071 Páty, Vengrija) arba jos subrangovai.
Produktų, išskyrus TEQ™ stalus ir tam tikrus produktus, kurie yra spausdinami arba personalizuojami, siuntimą vykdys:
„Creals.com Kft. (adresas: Nádasdy Kálmán utca 16. 2. em. 5., 1048 Budapeštas, Vengrija), ir
GLS General Logistics System Hungary Kft. (adresas: GLS Európa utca 2., 2351 Alsónémedi, Vengrija) arba kiti
jos įmonių grupės nariai, veikiantys kaip „Creals.com Kft.“ subrangovai.
10.5. Užsakovo atliekamas pristatymo priėmimas ir palengvinimas: Pardavėjo logistikos partneris pristato produktus į
pristatymo vietą, kurią pirkėjas nurodė užsakymo metu. Pristatymas vykdomas iki pristatymo adreso įėjimo durų. Daugiau
pagalba pernešant gaminį į bet kurią patalpą ar kiemą arba įrengiant gaminį gali būti papildomai apmokestinama.
logistikos partnerio mokesčiai. TEQ™ stalų iškrovimą atliks pardavėjo logistikos partneris, klientui dalyvaujant. Klientas yra atsakingas už tai, kad pardavėjo logistikos partnerio nurodytu pristatymo laiku būtų pasirengęs perduoti stalus, ir visomis įmanomomis priemonėmis palengvinti perdavimą. Jei TEQ™ stalai dėl siuntų dydžio ir svorio bei pristatymo ir iškrovimo pobūdžio, Pirkėjas taip pat atsako už pasirengimą iškrovimui ir suteikia pagalbą pardavėjo logistikos partneriui.
10.6. Pardavėjo negalėjimas pristatyti dėl kliento kaltės: jei pardavėjo logistikos partneris negali patekti į nurodytą pristatymo vietą, ar vieta nėra tinkamai paruošta iškrovimui arba klientas nėra pasiekiamas perdavimui, pardavėjo logistikos partneris privalo pirmąjį bandymą pristatyti krovinį laiko nesėkmingu. Pardavėjo logistikos partneris informuos klientą apie tokią aplinkybę ir susisieks su pirkėju, kad organizuotų antrąjį pristatymo bandymą. Jei ir antrasis bandymas pristatyti
nesėkmingas, pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti pristatyti prekes ir nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Tokio nutraukimo atveju pardavėjas grąžina pirkėjui visus mokėjimus, sumokėtus už atitinkamą gaminį, išskyrus pristatymo išlaidas,
ir bet kokias papildomas išlaidas, susijusias su gaminio siuntimu atgal į pardavėjo patalpas. Pažymėtina, kad
tikslios pristatymo sąlygos priklauso nuo dabartinio logistikos partnerio įsipareigojimo ir pristatymo sąlygų.
10.7. Rizikos perdavimas ir nuosavybės teisės išsaugojimas: produktų rizika tenka klientui nuo to momento, kai jie pristatomi
klientui. Nuosavybės teisė į gaminius pereina klientui nuo jų pristatymo, jeigu pirkimo kaina yra visiškai sumokėta.
10.8. Pristatymo vėlavimas: dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių faktinis siuntimas gali vėluoti, palyginti su
numatomą išsiuntimo datą, kuri iš pradžių buvo nurodyta pirkėjui. Pardavėjas ir (arba) pardavėjo logistikos partneris tinkamai informuoja klientą apie bet kokius numatomos pristatymo datos pasikeitimus.
Nepažeidžiant 17 skirsnio nuostatų, jei siuntimas neatliekamas per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pardavimo sutarties sudarymo (devyniasdešimt devynių dienų) nuo pardavimo sutarties sudarymo, klientas turi teisę nutraukti sutartį ir susigrąžinti visus už ją sumokėtus mokėjimus, tam tikrų TEQ™ produktų, įskaitant siuntimo išlaidas.

11. Vartotojų teisė atsisakyti sutarties ir grąžinimo politika

Teisės atsisakyti sutarties taikymo sritis
11.1. Klientai, kurie laikomi vartotojais, turi teisę atšaukti savo pirkinį per 14 dienų nuo pristatymo dienos be
nenurodydami to priežasties. Išskyrus atvejus, kai buvo įsigyta print-on-demand (personaliztuoti ir atspausinti) TEQ™ produktai, kurie produktų kategorijose yra išskirti „P“ raidės žymėjimu ir jų atšaukimas ar grąžinimas yra apibrėžtas skirtingai.
11.2. Pagal įstatymą teisė atšaukti užsakymą netaikoma, be kita ko:

 • produktui ar paslaugai, kurių kaina ar mokestis yra nekontroliuojami ir gali net svyruoti
  per laikotarpį, numatytą pasinaudoti teise atsisakyti sutarties;
 • nekomplektiniam produktui, kuris buvo pagamintas pagal vartotojo nurodymus arba aiškiai išreikštą jo valią.
  vartotojo prašymu, arba kuris yra aiškiai pritaikytas vartotojui;
 • greitai gendantys produktai arba produktai, kurių galiojimo laikas trumpas;
 • užplombuoti produktai, kurių negalima grąžinti atidarius dėl sveikatos ar higienos priežasčių;
 • produktas, kuris dėl savo pobūdžio yra neatskiriamai susijęs su kitu produktu po jo perdavimo;
 • alkoholiniai gėrimai, kurių faktinė vertė priklauso nuo rinkos svyravimų, kurių įmonė negali kontroliuoti, – alkoholiniai gėrimai, kurių faktinė vertė priklauso nuo rinkos svyravimų, kurių įmonė negali kontroliuoti.
  dėl kurių kainos šalys susitarė sudarydamos pirkimo-pardavimo sutartį, bet kurie nėra vykdomi
  iki 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos;
 • užantspauduotų garso ar vaizdo įrašų ir kompiuterių programinės įrangos pardavimas ar pirkimas, kai po to, kai
  klientas atidaro pakuotę;
 • laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, išskyrus prenumeratos sutartis;
 • skaitmeninis turinys, teikiamas nematerialioje laikmenoje, kai verslas pradėjo veiklą su vartotojo aiškiai išreikštą išankstinį sutikimą, o vartotojas tuo pat metu pateikė pareiškimą, kad jis neteks savo teisę atsisakyti sutarties.
 • personalizuotam produktui, kuriam yra naudojama speciali spausdinti pagal reikalavimą (print-on-demand) funkcija ir tokie produktai gali būti grąžinami arba atšaukiami tik išimtiniais atvejais.

  11.3. Vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai vartotojas arba trečioji šalis kita nei vežėjas ir kurią nurodė vartotojas, įgijo nuosavybėn:
 • Produktą, arba
 • jei vienu Užsakymu užsakomi keli produktai – paskutinis produktas, arba jei užsakomas produktas, kurį sudaro kelios partijos ar dalys – paskutinė partija ar dalis.
  Vartotojas taip pat gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties nuo pardavimo sutarties sudarymo iki produkto įsigijimo
  produktų įsigijimo (toliau – atsisakymo laikotarpis).
  11.4. Jei Pardavėjas neinformuoja vartotojo apie jo teisę atsisakyti sutarties ir jos taisykles, sutarties atsisakymo laikotarpis pratęsiamas 12 (dvylika) mėnesių. Jei pardavėjas pateikia vartotojui pirmiau minėtą informaciją apie jo teisę atsisakyti sutarties per minėtus dvylika mėnesių, atšaukimo laikotarpis trunka iki 14 (keturiolikos) dienų nuo tos dienos, kai tokia informacija buvo suteikta. Pardavėjas mano, kad jis suteikė vartotojui informaciją apie jo teisę atsisakyti sutarties ir jos taisykles
  sudarydamas jiems galimybę susipažinti su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis prieš pirkimą, kaip numatyta taikytinoje teisėje.
  11.5. Vartotojas gali pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties pateikdamas pareiškimą dėl sutarties atsisakymo klientų aptarnavimo kontaktais nurodytais 3 skyriuje, per keturiolikos dienų terminą. Vartotojas turi nurodyti savo užsakymo numerį, prekės pavadinimą ir aprašymą ir savo kontaktinius duomenis. Jei vartotojas nori pasinaudoti atšaukimo teisę elektroniniu paštu, šiam tikslui pildomo ir pridedamo pareiškimo pavyzdys pateikiamas priede prie šių Taisyklių ir sąlygų.
  11.6. Teisė atsisakyti sutarties laikoma įgyvendinta per nustatytą terminą, jei vartotojas išsiuntė (net jei
  pardavėjas dar nėra gavęs) savo pareiškimą dėl sutarties atsisakymo iki pasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui, apibrėžtam 11.3-11.4 punktuose. Vartotojui tenka pareiga įrodyti, kad jis pasinaudojo savo teise atsisakyti sutarties pagal
  šiame skirsnyje nustatyta tvarka.
  11.7. Jei vartotojas nori pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo pareiškimo dėl sutarties atsisakymo pateikimo, grąžinti gaminį pardavėjui arba perduoti jį pardavėjo paskirtam asmeniui, kad šis šiam tikslui, išskyrus atvejus, kai pardavėjas pats aiškiai įsipareigojo išsiųsti produktą atgal. Tokiu atveju pardavėjas pateikia visus reikiamą informaciją apie gaminio grąžinimą per savo klientų aptarnavimo tarnybą.
  11.8. Visas išlaidas, susijusias su produkto grąžinimu, padengia Vartotojas, išskyrus atvejus, kai pardavėjas aiškiai įsipareigoja
  padengti tokias išlaidas. Jei pardavėjas pats įsipareigoja (organizuoti) gaminio grąžinimą (į savo patalpas), su tuo susijusios
  išlaidos bus išskaičiuotos iš Vartotojui grąžintinos sumos pagal 11.11-11.13 punktus.

11.9. TEQ™ stalų grąžinimo adresas
Jei vartotojas atsisako įsigyti (a) TEQ™ stalą (-us), tokie Produktai turi būti grąžinti pardavėjui adresu
toliau nurodytu adresu: Mészárosok útja 4., 2051 Biatorbágy, Vengrija
Gaminių, išskyrus TEQ™ stalų ir personalizuotų TEQ™ gaminių grąžinimo adresas
Jei vartotojas atšaukia produktų, išskyrus TEQ™ stalus ir personalizuotus TEQ™ gamininius, pirkimą, tokie produktai turi būti grąžinti adresu Creals.com Kft., pardavėjo partneriui, atsakingam už tokių gaminių pristatymą, toliau nurodytu adresu:
Kiss Ernő utca 4., 1046 Budapeštas, Vengrija
11.10. Vartotojas fiduciariniais pagrindais, veikdamas kaip pardavėjo patikėtinis, saugo gaminį (-ius) nuo to momento, kai informuoja Pardavėją, kad jis naudojasi savo teise atsisakyti sutarties, iki tol, kol grąžina gaminį (-ius) pardavėjui. Vartotojas turi grąžinti gaminį (-ius) originalioje pakuotėje. Vartotojas atsako ir atlygina pardavėjui visus nuostolius ir vertės sumažėjimą
atsiradusį dėl naudojimo, viršijančio naudojimą, būtiną ištirti ir įvertinti produkto pobūdį, savybes ir
gaminio savybes ir funkcijas. Pardavėjas turi teisę įgyvendinti savo reikalavimą pagal šį skirsnį, išskaičiuodamas tokią sumą
iš vartotojui mokėtinos kompensacijos pagal 11.11-11.13 skirsnius.

11.9.1 TEQ™ personalizuotų ir spausdintų pagal reikalavimą (print-on-demand) produktų grąžinimo taisyklės.

Bet kokios pretenzijos dėl klaidingai atspausdintų, sugadintų ar nekokybiškų prekių turi būti pateiktos per 4 savaites nuo gaminio gavimo. Pretenzijos dėl pervežimo metu prarastų pakuočių turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 4 savaites nuo numatomos pristatymo datos. Pretenzijos, laikomos mūsų klaida, padengiamos mūsų sąskaita.

Ar grąžinate pinigus?

Pinigai grąžinami tik tiems klientams, kurie gavo netinkamus arba sugadintus daiktus. Jei kuri nors iš tokių atvejų, susisiekite su mumis el. paštu info@teqsportas.lt ir pateikite neteisingų / sugadintų daiktų nuotraukas ir informaciją ir mes viską sutvarkysime.

Ar galiu pakeisti prekę į kitokio dydžio / spalvos prekę?

Šiuo metu keitimo paslaugų neteikiame. Jei nesate tikri, kuris dydis tiktų labiau, peržiūrėkite mūsų dydžių lenteles – jas turime kiekvienai mūsų parduotuvėje išvardytai personalizuotai prekei produkto aprašymo skiltyje.

Nors tai pasitaiko retai, gali būti, kad jūsų užsakyta prekė buvo neteisingai paženklinta. Tokiu atveju praneškite mums apie tai pranešti el. paštu info@teqsportas.lt per savaitę nuo užsakymo gavimo. Pridėkite savo užsakymo numerį ir klaidingai paženklinto gaminio nuotraukas, o mes atsiųsime jums naują arba grąžinsime pinigus!

Pranešimas ES vartotojams: Pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių 16 straipsnio c ir e punktus atsisakymo teisė negali būti numatyta:

 1. prekių, kurios pagamintos pagal vartotojo specifikacijas arba yra aiškiai individualizuotos/personalizuotos, tiekimą;
 2. užplombuotų prekių, kurios buvo atplėštos po pristatymo ir dėl to nėra tinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, todėl Teqsportas.lt pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti grąžinti prekes.

Ši politika reglamentuojama ir aiškinama pagal anglų kalbą, neatsižvelgiant į bet kokius vertimus, atliktus bet kokiu tikslu.

Kur siunčiami grąžinami produktai?
Grąžinimo adresas mūsų parduotuvėje nustatomas pagal tai, kur buvo įvykdyta jūsų siunta:
Pakuotės, išsiųstos iš mūsų partnerių Printful patalpų Latvijoje, automatiškai grąžinamos adresu Plienciema 5, Marupe, Marupes novads, LV-2167, Latvija.

11.10. Vartotojas, veikdamas kaip pardavėjo patikėtinis, fiduciariniais pagrindais saugo gaminį (-ius) nuo tada, kai informuoja pardavėją, kad jis pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties, iki tol, kol grąžina gaminį (-ius) pardavėjui. Vartotojas turi grąžinti gaminį (-ius) originalioje pakuotėje. Vartotojas atsako ir atlygina pardavėjui visus nuostolius ir vertės sumažėjimą
atsiradusį dėl naudojimo, viršijančio naudojimą, būtiną ištirti ir įvertinti produkto pobūdį, savybes ir gaminio savybes ir funkcijas. Pardavėjas turi teisę įgyvendinti savo reikalavimą pagal šį skirsnį, išskaičiuodamas tokią sumą iš vartotojui mokėtinos kompensacijos pagal 11.11-11.13 skirsnius.
Grąžinimas atsisakius sutarties
11.11. Jei vartotojas pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties, pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai gavo vartotojo pareiškimo dėl sutarties atsisakymo, grąžina vartotojui visus už produktą sumokėtus mokėjimus, įskaitant siuntimo išlaidas (išskyrus bet kokias papildomas išlaidas, patirtas dėl to, kad Vartotojas pasirinko kitokį siuntimo būdą nei pigiausio pardavėjo siūlomo įprasto siuntimo būdo, ir išlaidas/žalą/vertės sumažėjimą, nurodytus 11.8 ir 11.10 punktuose), su sąlyga, kad iki to laiko produktas buvo grąžintas saugiai.
11.12. Pardavėjas pasilieka grąžintiną sumą iki anksčiausio tokio momento, kai jis gaus produktą, arba iki tol, kol vartotojas
patenkinamai įrodo, kad išsiuntė produktą atgal (įskaitant jo perdavimą asmeniui, kurį nurodė pardavėjo nurodytam asmeniui), priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.
11.13. Grąžinimas bus vykdomas tuo pačiu būdu, kuriuo buvo atliktas mokėjimas.

12. Įstatyminė garantija


12.1. Klientas, remdamasis savo pasirinkimu, gali pasinaudoti šiomis įstatyminėmis garantijos teisėmis:

 • reikalauti gaminio remonto arba pakeitimo, išskyrus atvejus, kai įvykdyti pasirinktą garantinį reikalavimą neįmanoma dėl
  pardavėjui arba dėl to pardavėjas patirtų neproporcingai didelių išlaidų, palyginti su alternatyviais garantiniais reikalavimais, atsižvelgiant į produkto vertę, jei jis nebūtų turėjęs defektų, sutarties pažeidimo sunkumą ir žalą pirkėjui padarytą žalą dėl garantinės teisės laikymosi; arba reikalauti proporcingai sumažinti sumokėtą pirkimo kainą, pačiam pašalinti defektą arba jį pašalinti pardavėjo sąskaita, arba gali nutraukti sutartį ir susigrąžinti visą už gaminį sumokėtą sumą, jei pardavėjas
  atsisako taisyti ar pakeisti gaminį arba negali įvykdyti tokių įsipareigojimų per protingą laiką ir be
  nepažeisdamas kliento interesų, arba jei remontas ar pakeitimas nebeatitinka kliento interesų. Klientas neturi teisės nutraukti sutarties, jei defektai yra nedideli. Klientas turi teisę pakeisti iš pradžių pasirinktą įstatyminės garantijos reikalavimą kitu. Tokių išlaidų pakeitimą padengia klientas, nebent tai tapo būtina dėl pardavėjo elgesio ar kitų priežasčių.

  12.3. Teisę į įstatyminę garantiją galima įgyvendinti per 1 (vienerius) metus nuo produktų pristatymo. Jei klientas yra vartotojas,
  įstatyminės garantijos teisėmis galima pasinaudoti per 2 (dvejus) metus nuo gaminio pristatymo.
  12.4. Įstatyminės garantijos teisėmis galima pasinaudoti tik dėl defektų, kurie jau buvo pristatymo metu.
  Jei klientas yra vartotojas, per pirmuosius 6 (šešis) mėnesius nuo gaminio pristatymo Vartotojas privalo įrodyti tik tai, kad
  gaminį įsigijo iš pardavėjo, o pardavėjas gali būti atleistas nuo savo įstatyminių garantinių įsipareigojimų tik tuo atveju, jei įrodo, kad defekto nebuvo pristatymo metu. Praėjus šešiems mėnesiams nuo pristatymo, klientas privalo įrodyti, kad
  defektas buvo jau pristatymo metu.
  12.5. Nustatęs gaminio defektą, klientas nedelsdamas pateikia garantinį reikalavimą per klientų aptarnavimo skyrių
  3 skyriuje nurodytais kontaktais. Tačiau, jei klientas yra vartotojas, pranešimai, pateikti per 2 (du) mėnesius nuo
  mėnesius nuo defekto aptikimo, laikoma, kad jis buvo pateiktas nedelsiant. Klientas atsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl
  dėl pavėluoto pranešimo.
  12.6 Garantiniai punktai negalioja TEQ produktams, kurie yra personalizuoti/individualizuoti arba pagaminti naudojant spausdinimo pagal reikalavimus (print-on-demand) funkciją.

  13. Garantija
  Šis skyrius taikomas tik tiems produktams, kurių produkto puslapyje nurodyta, kad suteikiama garantija.

  13.1. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus pardavėjas privalo suteikti garantiją klientams, kurie atitinka reikalavimus kaip vartotojai, tačiau tam tikriems produktams. Tokie produktai, kuriems suteikiama garantija, yra nurodyti Interneto parduotuvėje, pagal produkto puslapyje nurodant „Garantija“.
  13.2. Vartotojas gali pasinaudoti savo teise į garantiją, jei produktas jo pristatymo vartotojui metu yra nekokybiškas, t. y. jis yra (i) sugadintas arba (ii) kitaip neatitinka kokybės reikalavimų, nurodytų gaminio aprašyme arba teisės aktuose.
  13.3. Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems po gaminio pristatymo vartotojui, pvz. defektas atsirado dėl:
 • netinkamo montavimo (išskyrus atvejus, kai montavimą atliko Pardavėjas arba Pardavėjo vardu veikiantis trečiasis asmuo, arba jei neefektyvus montavimas gali būti paaiškinamas tuo, kad pati montavimo instrukcija yra ydinga)
 • netinkamo naudojimo, savininko vadovo nuostatų nepaisymo
 • netinkamas laikymas ar tvarkymas, gaminio apgadinimas,
 • stichinė žala, stichinė nelaimė
 • produktas yra personalizuotas/individualiztuotas arba buvo spausdinama pagal reikalavimus (print-on-demand) gaminant produktą.
  13.4. Vartotojas, remdamasis savo pasirinkimu, gali pasinaudoti šiomis garantijos teisėmis: reikalauti suremontuoti arba pakeisti gaminį, išskyrus atvejus, kai įvykdyti pasirinktą garantinį reikalavimą neįmanoma dėl pardavėjui arba dėl to pardavėjas patirtų neproporcingai didelių išlaidų, palyginti su alternatyviais garantiniais reikalavimais, atsižvelgiant į produkto vertę, jei jis nebūtų turėjęs defektų, sutarties pažeidimo sunkumą ir žalą vartotojui padarytą žalą dėl garantinės teisės laikymosi; arba reikalauti proporcingai sumažinti sumokėtą pirkimo kainą, pačiam pašalinti defektą arba jį pašalinti pardavėjo lėšomis. pardavėjas gali nutraukti sutartį ir susigrąžinti visą už gaminį sumokėtą sumą, jei pardavėjas atsisako taisyti ar pakeisti gaminį arba negali įvykdyti tokių įsipareigojimų per protingą laiką ir be nepažeisdamas vartotojo interesų, arba jei remontas ar pakeitimas nebeatitinka vartotojo interesų. Vartotojas neturi teisės nutraukti sutarties, jei defektai yra nedideli. Jei Vartotojas prašo pakeisti netinkamai veikiantį gaminį per 3 (tris) darbo dienas nuo jo įsigijimo (arba įdiegimo, jei taikoma), pardavėjas negali pasinaudoti taisykle, leidžiančia kitaip atsisakyti tenkinti tokį prašymą dėl neproporcingo, tačiau privalo pakeisti atitinkamą gaminį, jeigu gedimas trukdo naudoti gaminį, jei jis yra netinkamai veikiantis. Produkto veikimo sutrikimai negali būti susiję su jo naudojimu pagal paskirtį. Vartotojas turi teisę pakeisti iš pradžių pasirinktą garantinį reikalavimą. Susidariusios išlaidos yra padengia vartotojas, išskyrus atvejus, kai toks perėjimas tapo būtinas dėl pardavėjo veiksmų arba dėl kitų svarbių priežasčių.
  13.5. Vartotojas gali pasinaudoti savo teisėmis į garantiją per garantijos laikotarpį, pateikdamas garantinį reikalavimą per 3 skyriuje nurodytais Klientų aptarnavimo skyriaus kontaktais. Garantinis laikotarpis nurodytas konkretaus produkto puslapyje
  gaminio. Garantinis laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai vartotojas įgyja gaminį nuosavybėn arba, jei įrengimo pardavėjas arba trečiasis asmuo, veikiantis pardavėjo vardu, įrengimo dieną. Jei vartotojas įdiegia gaminį praėjus daugiau kaip šešiems (6) mėnesiams nuo gaminio įsigijimo, garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo gaminio įsigijimo dienos gaminio įsigijimo nuosavybėn.
  13.6. Nustatęs defektą, vartotojas nedelsdamas apie tai praneša pardavėjui pagal 13.5 punktą. Tačiau,
  pranešimai, pateikti per 2 (du) mėnesius nuo defekto aptikimo, laikomi pateiktais nedelsiant. Vartotojas atsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl pavėluoto pranešimo.
  13.7. Gaminio remonto atveju garantinis laikotarpis pratęsiamas nuo gaminio perdavimo remontui dienos
  laiko, per kurį vartotojas dėl defekto negalėjo tinkamai naudotis gaminiu. Pakeitimo arba remontą, garantinis laikotarpis atnaujinamas nuo pakeisto gaminio ar jo dalies remonto. Tas pats taisyklė taikoma ir tuo atveju, kai dėl remonto atsiranda naujas defektas.
  13.8. Visas išlaidas, susijusias su garantinių įsipareigojimų vykdymu, padengia pardavėjas, išskyrus atvejus, kai defektas atsiranda dėl dėl to, kad vartotojas neįvykdė savo techninės priežiūros įsipareigojimų.
  13.9. Garantinėmis teisėmis galima pasinaudoti tik dėl defektų, kurie jau buvo pristatymo metu. Defektai
  laikomi esančiais pristatymo metu, o pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tik tuo atveju, jei įrodo, kad
  defekto priežastis atsirado po pristatymo.

  14. Prekės garantija

  14.1. Jei klientas yra vartotojas, jis gali pasinaudoti savo teisėmis į gaminio garantiją prieš gamintoją, jei įsigytas gaminys yra nekokybiškas. Gamintojas suprantamas kaip bet kuris asmuo, kuris gamina arba, kaip platintojas, pateikia gaminį į rinką.
  14.2. Gaminys laikomas nekokybišku, jeigu jo kokybė neatitinka reikalavimų, galiojančių tuo metu, kai gamintojas pateikiant gaminį į rinką, arba neturi gamintojo nurodytų savybių, kurias gamintojas nurodė gamini aprašyme.
  14.3. Vartotojas gali pareikalauti, kad gamintojas suremontuotų gaminį, arba – jei per nustatytą terminą suremontuoti gaminio neįmanoma ,protingą laiką ir nepažeidžiant vartotojo interesų, – kad gaminys gali būti pakeistas.
  14.4. Nustatęs defektą, vartotojas nedelsdamas apie tai praneša gamintojui. Pranešimai, pateikti per 2 (du) mėnesius nuo defekto nustatymo laikoma, kad pranešimas pateiktas nedelsiant. Vartotojas atsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl pavėluoto pranešimo.
  14.5. Gamintojui taikomi gaminio garantiniai įsipareigojimai 2 (dvejus) metus nuo gaminio pateikimo į rinką. Nesilaikant šio termino, prarandamos teisės į gaminio garantiją.
  14.6. Vartotojui tenka pareiga įrodyti, kad defektas buvo gaminio pateikimo į rinką metu iki gamintojas. Gamintojas atleidžiamas nuo gaminio garantijos įsipareigojimų, jei gali įrodyti, kad jis gaminio negamino ir nepateikė į rinką vykdydamas savo verslo veiklą.
  14.7. Vartotojas neturi teisės pasinaudoti ir savo teisėmis į gaminio garantiją, ir teisėmis į garantiją, ir įstatyme numatytomis garantijos teisėmis tuo pačiu metu dėl to paties defekto. Tačiau tuo atveju, jei gaminys pakeičiamas arba taisomas pagal vartotojo teises į gaminio garantiją, Vartotojas gali pasinaudoti savo teisėmis į įstatyminę garantiją dėl gamintojui dėl pakeisto gaminio ar suremontuotos dalies.

  15. Atsakomybė už gaminį

15.1. Produktai gaminami laikantis aukštų pramonės ir saugos standartų (įskaitant EN 14468-1:2015; UL 962) ir „TEQBALL prekės ženklas nuolat atlieka kokybės ir saugos bandymus, siekdama užtikrinti, kad šie standartai būtų išlaikyti arba viršyti. Nepaisant to, joks gaminys, ypač su sunkiomis ar judančiomis dalimis, yra visiškai nerizikingas.
NET JEI GAMINYS YRA NEPRIEKAIŠTINGOS BŪKLĖS IR NETURI DEFEKTŲ, GALI BŪTI PADARYTA RIMTA TURTINĖ ŽALA,
KŪNO SUŽALOJIMAI, SVEIKATOS PABLOGĖJIMAS ARBA MIRTIS GALI ĮVYKTI NESILAIKANT SAVININKO VADOVE PATEIKTŲ NURODYMŲ. TOKIU ATVEJU „TEQBALL“ PREKĖS ŽENKLAS IR SU JA SUSIJĘ SUBJEKTAI BEI DARBUOTOJAI ATSISAKO BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS!

15.2. BET KOKIOMIS APLINKYBĖMIS IR KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, TEQBALL PREKĖS ŽENKLAS
ATSISAKO BET KOKIOS GALIMOS, NETIESIOGINĖS, SPECIALIOS, ATSITIKTINĖS, BAUDŽIAMOSIOS AR NETIESIOGINĖS ŽALOS. PATIRTĄ DĖL GAMINIO, NET JEI APIE TOKIĄ GALIMYBĘ BUVO INFORMUOTA IŠ ANKSTO.

Nepažeidžiant kliento teisės pasinaudoti savo teisėmis dėl atsakomybės už gaminį teisme, pretenzijos dėl atsakomybės už gaminį gali būti pateikiamos 3 skyriuje nurodytais klientų aptarnavimo kontaktais, pagrįsti dokumentiniais įrodymais, užregistruotas per 5 (penkisa) kalendorinias dienas.

16. Kitos atsakomybės

16.1. Nepažeidžiant 15 punkto ir atitinkamų taikytinos teisės nuostatų, joks reikalavimas dėl kompensacijos už
nuostolių atlyginimo, išskyrus nuostolius, kurie atsirado dėl pardavėjo tyčinių veiksmų arba didelio neatsargumo.
savo įsipareigojimų pažeidimo.
16.2. Pardavėjas neatsako už netiesioginę žalą ar nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, pardavimo nuostolius, negautą pelną, prarastą pajamas, duomenų praradimą, numatomą sutaupymą, prestižo praradimą, verslo nutrūkimą, žalą reputacijai, teisines išlaidas) pagal šias Taisykles ir (arba) Pardavimo sutartį, net jei ji buvo informuota apie tokią galimybę.
16.3. Pardavėjas neatsako už bet kokį savo įsipareigojimų pažeidimą, ypač už vėlavimą išsiųsti, kuris atsirado dėl to, kad klientas pateikė netikslią ar klaidingą informaciją.
16.4. Bet kuriuo atveju Šalys susitaria, kad didžiausia Pardavėjo atsakomybė pagal šias Taisykles ir sąlygas arba su jomis susijusi atsakomybė ir (arba) pardavimo sutartimi, apsiriboja Pirkimo kaina, išskyrus atvejus, kai tokiam apribojimui prieštarauja taikytina teisė.

 1. Force Majeure ir negalėjimas vykdyti įsipareigojimų dėl kitos Šalies pažeidimo
  Šalies prievolių vykdymas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių arba kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymo sustabdomas tokio įvykio ar pažeidimo laikotarpiui.
 2. Skundų nagrinėjimas ir vartotojų apsaug
  Tiesioginiai skundai
  18.1. Jei klientas turi kokių nors nusiskundimų, susijusių su jo užsakymu, pardavimo sutartimi ar apskritai su pardavėjo elgesiu, jis gali pateikti skundą 3 skyriuje nurodytais Klientų aptarnavimo kontaktais.
  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
  18.2. Jei ginčas tarp kliento, kuris atitinka vartotojo statusą, ir pardavėjo neišsprendžiamas pateikus tiesioginį skundą,Vartotojas gali inicijuoti skundą į vietinės rinkos kompetencijas turinčią valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
  18.3. Klientas gali kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą jei:
  – Klientas turi oficialų adresą arba nuolatinę gyvenamąją vietą;
  – Pardavėjas turi savo registruotą buveinę.
  18.4. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, turinti vietos kompetenciją pagal pardavėjo registruotą buveinę, yra:
  – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
  – Adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius LT-01402, Lietuva
  – El. paštas: tarnyba@vvtat.
  – Telefono numeris: +370 5 262 6751
  Ginčų sprendimas internetu per Europos vartotojų centrų tinklą (ECC)
  18.5. ES gyvenančių vartotojų ir prekiautojo tarpvalstybinių ginčų, susijusių su internetine pirkimo-pardavimo sutartimi, atveju įsisteigusios ES, klientas gali inicijuoti elektroninę ginčų sprendimo procedūrą.
  18.6. Prie elektroninės ginčų sprendimo platformos galima prisijungti per šią nuorodą: http://ec.europa.eu/odr
  18.7. Vadovaudamasis pirmiau minėtoje interneto svetainėje pateiktais nurodymais, klientas gali elektroniniu būdu pateikti pretenziją Lietuvos ECC, dėl ko bus pradėta vietos kompetentingai taikinimo komisijai taikoma procedūra.

  Pretenzijos pateikimas Lietuvos vartotojų apsaugos institucijai
  18.8. Jei klientas teigia, kad buvo pažeistos jo teisės, nustatytos teisės aktuose, jis gali inicijuoti vartotojų apsaugos procedūrą pat vietos jurisdikciją turinčioje kompetentingoje vyriausybinėje institucijoje. Institucija, kurios teritorijoje yra vietinė kompetencija:
  – yra kliento adresas arba nuolatinė gyvenamoji vieta, arba jos nėra, pranešimo adresas; arba,
  – buvo padarytas Kliento teisių pažeidimas,
  yra kompetentinga nagrinėti šią procedūrą.

19. Intelektinė nuosavybė

19.1. Klientas pripažįsta, kad internetinė parduotuvė ir visas jos turinys (įskaitant, bet ne tik, paveikslėlius, vaizdo įrašus, kitus
grafiniai vaizdai, aprašymai, duomenų bazės arba bendras išdėstymas ir dizainas) yra TEQBALL Group ir ekskliuzyvines teises turinčio distributoriaus Teqsportas MB/ Teqsportas.lt intelektinė nuosavybė. Nuosavybė, saugoma autorių teisių. Be to, klientas pripažįsta, kad internetinės parduotuvės turinį sudaro tam tikri elementai, ypač, bet ne tik, prekių ženklai ir dizainas, kurių visos teisės priklauso TEQBALL Group (toliau kartu vadinamos TEQBALL IP) ir ekskliuzyvines teises turinčio distributoriaus Teqsportas MB/Teqsportas.lt
19.2. Lankytojas naudojasi interneto parduotuve tik tam, kad gautų informacijos apie produktus ir juos įsigytų, laikydamasis
šių Taisyklių ir sąlygų ir visas galiojančias teisines nuostatas, kuriomis saugoma TEQBALL IP. Lankytojas negali
atgaminti, platinti, kopijuoti, keisti, redaguoti, tobulinti, adaptuoti, versti, dauginti, integruoti į visą turinį ar iš jo išimti
ar bet kurios pardavėjo intelektinės nuosavybės dalies, kurti išvestinių kūrinių iš jos, viešai atlikti ar rodyti, daryti prieinamą, transliuoti, perduoti, parduoti, platinti ar perduoti visuomenei ar trečiosioms šalims arba naudoti TEQBALL IP reklaminėje ar rinkodaros medžiagoje, pranešimuose spaudai, viešuose pranešimuose ar reklamose, nebent tokį naudojimą konkrečiai leidžia pardavėjas, arba jei kitaip nenumatyta jokiose galiojančiose teisinėse nuostatose, kuriomis saugoma TEQBALL intelektinė nuosavybė. Pirkėjas neginčija, nesiginčija, ginčyti, prieštarauti ar siekia panaikinti TEQBALL prekės ženklo ir Teqsportas MB teises, nuosavybės teises ar interesus į TEQBALL intelektinę nuosavybę. Klientas nesikreipia dėl TEQBALL intelektinės nuosavybės ar iš esmės panašios intelektinės nuosavybės, visos ar jos dalies, registracijos.

 1. Duomenų apsauga
  Kliento asmens duomenų, susijusių su naudojimusi interneto parduotuve ir produktų pirkimu, tvarkymas
  pagal šias taisykles ir sąlygas, reglamentuoja pardavėjo privatumo politika, kurią galima rasti adresu:
  www.teqsportas.lt/privatumo-politika.
 2. Taikoma teisė ir jurisdikcija
  21.1. Taikytina teisė
  Šios Taisyklės ir (arba) pirkimo-pardavimo sutartis, visi iš jų kylantys klausimai, įskaitant ginčus, ir santykiai
  Šalių santykiams, susijusiems su šiomis Sąlygomis ir sąlygomis ir (arba) pardavimo sutartimi, taikoma taikytina teisė.
  21.2. Teismo vieta ir teismo draudimas
  Nepažeisdamos jokių taikytinų teisės aktų, leidžiančių vartotojui pasirinkti kitą teismą, šalys pateikia
  išimtinei Lietuvos kompetentingų teismų jurisdikcijai visose bylose, susijusiose su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis
  ir (arba) pirkimo-pardavimo sutartimi, visais iš jos kylančiais klausimais, įskaitant ginčus, ir šalių santykiais, susijusiais su
  šiomis Sąlygomis ir (arba) pardavimo sutartimi. Vis dėlto Šalys pripažįsta, kad šių Sąlygų ir (arba) Pardavimo sutarties pažeidimas gali sukelti šaliai nepataisomą žalą ir kad tokiais atvejais gali būti sunku nustatyti faktinę žalą arba ji gali būti neadekvati. Abi šalys todėl turi teisę užtikrinti šių taisyklių ir sąlygų ir (arba) pardavimo sutarties vykdymą, taikydamos draudimą, konkretų vykdymą, arba kitomis teisingomis priemonėmis, nereikalaujant įrodyti faktinės žalos ir nepažeidžiant jokių kitų teisių ir teisių gynimo priemonių, kurias šalys gali turėti kitais būdais.

  Atnaujinta 19/06/2022 Visos teisės saugomos Teqsportas MB / Teqsportas.lt